CMV

Cool Moves Volley

Cool Moves Volley (CMV) is de volleybalmethodiek voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.

Het eerste doel van CMV is om kinderen, speciaal jongens, in de leeftijd 6-12 jaar te enthousiasmeren en te binden aan de volleybalsport (sportparticipatie). Door methodisch en gefaseerd volleybal aan te bieden krijgt de jeugd de mogelijkheid om vanuit een attractief volleybalspel de volleybaltechnieken aan te leren. De moeilijkheid van het volleybalspel wordt “opgeknipt” en vanuit een duidelijke methodiek aangeleerd.